Saneringsarbetet på Bex 9C

Vi har haft råttproblem en längre tid i de lägenheter som byggdes i den gamla föreningslokalen på Bex 9 C. För några år sedan åtgärdade vi problemen men problemen kom tillbaka förra året. Vi beslutade då om total sanering av lägenheterna men badrummen lämnades utan åtgärd då våra entreprenörer ansåg att dessa var redan råttsäkrade enligt konstens alla regler.

Lägenheterna är nu säkrade men det visade sig senare att även badrummen hade fått stora problem, bl.a framkom att råttorna under tiden gnagt hål på nyinlagda plast rör/avlopp (vilket anses av experter som mycket ovanligt).

Således befinner vi oss nu i fasen att riva ner badrummen, täta till mot råttinträngning resp byta ut alla plaströr mot järnrör. I denna fas av arbetet har det visat sig att råttor tydligen lyckats att bryta sig ut ur de ställen som nu sanerats, komma ut i vestibulen och vidare upp i trapphuset.

Våra entreprenörer är nu beordrade att omgående täta till tänkbara råttvägar. Man kan konstatera att det finns mycket råttor på Södra Guldheden (liksom i hela Göteborg) och det är viktigt att hålla entréer och källardörrar stängda. (Samt att inte lägga ut mat till djur och fåglar som drar till sig råttor).

Styrelsen har lagt ner mycket tid och pengar på detta saneringsarbete och vi ser fram mot avslutande av arbetet under hösten.

Styrelsen