Ang. grävarbetet Dr Bex gata

Göteborg Energi håller på att gräva ner nya kablar utefter Doktor Bex gata, detta arbete har avstannat vid parkeringen vid Dr Bex g 15 på grund av annat pågående grävarbete runt vändslingan. Det kommer att avslutat under september.

Under oktober kommer väg och trottoar längs Doktor Bex gata och Doktor Hjorts gata att asfalteras.