Sommaren är här! (28/5-12)

Och med sommaren kommer gillen fram. För att vi alla ska njuta av våra innegårdar så har föreningen tidigare år placerat stenar på varje innegård där man kan ställa sin grill. Detta är gjort för att vi ska undvika tråkiga gulbrända fläckar i gräsmattan. Stenarna är även placerade så att oset från grillen inte vandrar in i närliggande lägenheter.
Nu hoppas vi att sommaren är här för att stanna
så vi alla kan njuta av våra gröna innegårdar!