Välkommen till BRF Göteborgshus 14

Här finns allt du behöver veta om vår fina förening. Nedan kan du läsa om de senaste händelserna.


Täckning av skador med If:s BRF-tillägg 

En kollektiv BRF-försäkring/bostadsrättstillägg innebär att alla lägenheter automatiskt får ett skydd mot skador orsakade av eld, vatten, brand och inbrott, sammanfattningsvis skador som sker på själva skalet av lägenheten.

Skulle exempelvis någon få ett inbrott och en förening har ett kollektivt bostadsrättstillägg betalar bostadsrättsinnehavaren en självrisk på 1500 kr för att få dörren ersatt, 1500 kr/skada är det också i självrisk på de övriga delarna.

Om föreningen inte har ett kollektivt bostadsrättstillägg behöver varje enskild bostadsrättsinnehavare kontakta sitt försäkringsbolag och lägga till tillägget. Detta blir en kostnad för varje enskild lägenhet och fördelen med att ha det kollektivt är att man har ett och samma bolag vid skador som uppkommer på själva skalet av lägenheten. Bostadsrättshavare har ett ansvar att hålla sin lägenhet i gott skick, och genom att försäkra samtliga bostadsrättshavares ansvar är föreningen trygg med att försäkringen finns om en skada inträffar.

Vi har fått information om att Länsförsäkringar har bakat in BRF-tillägget i lägenhetsförsäkringen vilket innebär att BRF-tillägget inte kan sägas upp.
På grund av andra fördelar med gemensam försäkring så kommer vi trots detta att teckna ett gemensamt BRF-tillägg.

Kostnad ca 11 sek/mån per bostadsrättsinnehavare.

Ökade avgifter för kommande verksamhetsår

Styrelsen har haft budgetgenomgång gällande kommande verksamhetsår. Alla tunga kostnadsposter ökar, där räntekostnaden är den som ökar mest. Dessutom minskar utdelningen från våra andelar i Riksbyggens Intresseförening kraftigt, pga betydligt sämre resultat för Riksbyggens verksamhet.

Vi kommer således att höja månadsavgiften, parkeringsplatsavgiften respektive garageavgifter med 5%, från och med 1 juli 2023.

Vi återkommer med fler detaljer kring budgeten senare.

/Styrelsen 230511

Eldningsförbud i alla eldstäder

Hej!

Räddningstjänsten skulle 2016 utföra brandskyddskontroll av alla öppna spisar och utse företag som skulle ta över sotning av GBGHUS 14 alla objekt. Det sotningsföretaget som sotat de öppna spisarna skulle lämna över förteckning över samtliga eldstäder till Räddningstjänsten Storgöteborg 2016 vilket har upptäckts inte är gjort.

Samtliga av föreningens eldstäder har därför nyttjandeförbud av Räddningstjänsten tills dess att sotning är genomförd och godkänd. Sotning väntas göras under våren och vara klart tills dess att eldningssäsongen börjar igen i höst.

Vi beklagar naturligtvis detta men konstaterar att det är tur att vi går mot varmare tider.

Styrelsen, 20230501.

Föreningslokalen stängd för bokningar maj ut

På grund av det pågående reliningsarbetet i föreningen är föreningslokalen fortsatt avstängd för bokningar. Detta till och med maj ut.

Om vi kan öppna upp för bokningar snabbare än beräknat kommer detta meddelas. Vi beklagar detta och hoppas att det kommer gå så fort som möjligt!

Styrelsen 2023-03-30.

Information ang skyddsrummet mellan 9B och 9C

Styrelsen behöver utnyttja skyddsrummet mellan 9B och 9C till förvaring av möbler under reliningprojektet. Utrymmet kommer att hållas låst under renoveringstiden.

Detta innebär att ni som nu har saker i rummet som ni önskar utnyttja under tiden fram till sista mars får flytta ut dessa och lägga på annat ställe.

Vad gäller cyklar så kan ni ställa dessa i skyddsrummet vid 11A. För att få tillgång till detta får ni återkomma till styrelsen så skall vi se till att ni får access.

Styrelsen vill att ni gör ”evakueringen” senast söndag kväll (230219)

Styrelsen

230217