Extrastämma

Kallelse Härmed bjuds du in till extra stämma i Riksbyggens Bostadsrättsförening, Göteborgs Hus Nr 14. Stämman kommer att avhållas måndagen den 14:e januari 2019 kl 17.30 i Samlingslokalen Dr Hjorts gata 8C På extra stämman …

Continue reading

Motionsrummet

Vi har fått en del frågor gällande motionsrummet och framförallt om styrelsen ämnar rusta upp rummet eller ej. Styrelsens inställning är att våra gemensamma lokaler ska vara självreglerande/självfinansierade av de medlemmar som nyttjar rummen. Vi …

Continue reading