Beslut på extrastämman

Den 14 januari hölls extrastämma om att installera trygghetskameror i gångarna i samtliga källare samt miljörum. Med denna investering hoppas styrelsen minska antalet inbrott i våra källarförråd samt minska och förhindra sabotage och olovlig nedskräpning i miljörummet.  …

Continue reading

Extrastämma

Kallelse Härmed bjuds du in till extra stämma i Riksbyggens Bostadsrättsförening, Göteborgs Hus Nr 14. Stämman kommer att avhållas måndagen den 14:e januari 2019 kl 17.30 i Samlingslokalen Dr Hjorts gata 8C På extra stämman …

Continue reading