Motionsrummet

Vi har fått en del frågor gällande motionsrummet och framförallt om styrelsen ämnar rusta upp rummet eller ej. Styrelsens inställning är att våra gemensamma lokaler ska vara självreglerande/självfinansierade av de medlemmar som nyttjar rummen. Vi …

Continue reading