Beslut på extrastämman

Den 14 januari hölls extrastämma om att installera trygghetskameror i gångarna i samtliga källare samt miljörum. Med denna investering hoppas styrelsen minska antalet inbrott i våra källarförråd samt minska och förhindra sabotage och olovlig nedskräpning i miljörummet. 
Stämman biföll propositionen att godkänna uppsättning av trygghetskameror under förutsättning att filmerna studeras enbart vid inbrott / inbrottsförsök och skadegörelse. En gång per år redovisas statistik över när man tittat på filmerna och anledning.
Omröstningen slutade 45 för och 3 mot att installera trygghetskameror.
Hantering av data kommer ske i samband med incidenter och hanteras då enligt lagstadgad praxis. För frågor, kontakta styrelsen via hemsidan.