Användning av bastun fredag jan 31

För att dessa medlemmar skall få möjlighet till dusch och toalettbesök så får de tillgång till bastun och den separat toaletten / duschen utanför bastun under rubricerad tid 

Pga att vi kommer att relina en avlopps stam under bottenplattan , Bex 9C, på fredag jan 31 så måste vi stänga av allt vatten till aktuella lägenheter under tiden kl 8 – 18.

2020-01-29

Styrelsen