Röjning av träd, buskar och sly

Vi kommer under v.11 påbörja en föryngring och nedtagning av döda och skadade träd samt gallring för att skapa trygghet och ljusinsläpp på våra gårdar. Gallringen är viktig dels för att skapa fria siktlinjer mellan gångvägar och för att öka trygghetskänslan på kvällar, nätter och mörkare årstider.Några stammar som tas ner kommer vi låta ligga kvar till förmån för insekter och fåglar.