Ombyggnation i COOP butiken

Under vecka V 41 kommer COOP att bygga om i sin butik. Man få då utnyttja ytan bakom butiken för uppställning av container och bilar dock kommer aktuella parkeringsplatser att kunna nyttjas som vanligt.

Vidare kommer de att få nyttja ytan framför bastun för uppställning av bilar