Kallelse Bostadsrättsföreningens Årsstämma

Härmed bjuds du in till ordinarie stämma i Riksbyggens  Bostadsrättsförening, Göteborgs Hus Nr 14.

Stämman kommer att avhållas torsdagen den 25:e oktober 2018 kl 18:00 i Guldhedens Studiehem.

Du kommer få ekonomisk och annan information från det gångna verksamhetsåret och dessutom få möjlighet att ställa frågor och göra din stämma hörd vad avser nya kandidater för kommande styrelse, inlämnade motioner mm.

Som vanligt bjuder Föreningen på kaffe med tilltugg.

Om det finns tid och intresse efter avslutat möte kan vi ha en frågestund av mer allmän karaktär. Vi kommer även att ge information angående projekt och förändringar under innevarande verksamhetsår.

Motioner anslås på informationstavlor i trapphusen respektive läggs ut på Föreningens hemsida.

Dagordning på mötet enligt Föreningens Stadgar § 59.

Om du inte själv kan delta på stämman så kan du låta dig representeras genom ombud. Det kan vara någon i familjen eller annan medlem i föreningen. Ingen får vara ombud för mer än en medlem. Ombud skall visa skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdande.