Nytt Informationsblad

Februari 2020 Aktuellt status i frågan om ny tomträttsavgift Se skrivning upplagd på hemsidan. Laddstolpartill el/hybridbilar Vi planerar monteraca 16st laddstolparmed planeraddriftstart under Q32020. De som hyrdessa platser kommeratt få betala den vanliga parkeringsplatsavgiften plus …

Continue reading